The leading online destination for Nike Superfly Soccer and Mercurial Iv Fg,here you go.

REAL - MARKET / bezpečnostný technik, koordinátor bezpečnosti / Home

Vitajte na stránke !

Dovoľujem si Vás oboznámiť s ponukou služieb, ktoré poskytujem na základe oprávnenia Národného inšpektorátu práce, osvedčenia na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany.

Nakoľko mám dlhoročnú prax v stavebnej činnosti, preferovanou oblasťou je stavebníctvo. Zaoberám sa vykonávaním koordinátora BOZP, aby realizátori stavby plnili všeobecné zásady pri realizácii stavieb.

Dušan Hlatký
Juraja Slottu 6466/13
917 01 Trnava

Mob.:
+421 907 794 468
+421 944 498 687

E-mail :
info@real-market.sk

Copyright © 2015 real-market.sk. Všetky práva vyhradené.

Ďakujem Vám za prejavenú dôveru.
Home Home

Národný inšpektorát práce

Ministerstvo práce,sociálnych vecí a rodiny

Európska agentúra pre BOZP

Služby

Home

Referencie

Kontakt

Osvedčenia

Prac. ponuka

DH REAL
MARKET s.r.o.